Dates March 5(Tue) - 8(Fri), 2019
10:00-17:00(16:30 on last day)
Venue Makuhari Messe, JapanAccess

بزرگترین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و آشامیدنی آسیا

نمایشکاه بین المللی مواد غذایی و آشامیدنی FOODEXژاپن بزرگترین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و آشامیدنی آسیا است این نمایشگاه از سال ۱۹۷۶ برگزار شده است.ما هم چهل و سومین دوره را در 2019سال برگزار خواهیم کرد.FOODEX به عنوان یک محل بزرگ برای گسترش کسب و کار از هر دو قشر شرکت کنندگان،بازدید کنندگان ،که هر ساله رضایتمندی خود را اعلام مینمایند.ما همچنان به منظور توسعه بیشتر از صنایع غذایی آخرین اطلاعات مربوط به غذا و ارائه خدمات بهتر را در نمایشگاه فراهم میکنیم.وط به غذا و ارائه خدمات بهتر را در نمایشگاه فراهم میکنیم.

...
...
...

فرم را کامل کرده و ایمیل کنید

برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید